Hockey teams

Een wedstrijd wordt gespeeld door 2 hockey teams. Elk hockey team bestaat uit ten hoogste 16 spelers, waarvan er niet meer dan 11 tegelijk in het speelveld mogen zijn. De overige spelers behoren als wisselspelers tot het team.

Wisselen van spelers 

Spelers van een hockey team mogen tijdens een wedstrijd naar verkiezing worden gewisseld volgens de volgende regels:

  1. er mag niet worden gewisseld na het toekennen en tijdens het nemen van een strafcorner. Dan mag alleen een geblesseerde of (tijdelijk) uit het veld gestuurde doelverdediger van het verdedigende team worden vervangen.

  2. er zijn geen beperkingen voor het aantal spelerswisselingen of het aantal spelers dat tegelijk wordt gewisseld.

  3. de wisselspeler mag pas in het veld komen als de te vervangen speler het veld heeft verlaten.

  4. voor wisselen van veldspelers wordt geen speeltijd bijgeteld, wel voor het wisselen van een doelverdediger of een geblesseerde speler.

  5. geen vervanging is toegestaan voor een uit het veld gezonden speler gedurende zijn uitsluiting.

  6. als de straftijd van een tijdelijk uit het veld gezonden speler verstreken is, mag hij worden gewisseld zonder dat hij eerst in het speelveld is terug geweest.

  7. wisselen van spelers dient bij de middenlijn en nabij de teambanken te geschieden, maar voor het wisselen van een doelverdediger mag ook een plaats nabij het doel van deze doelverdediger worden gekozen.

Elk team moet een doelverdediger in het veld hebben

  1. als de doelverdediger geblesseerd raakt of uit het veld wordt gestuurd moet hij direct door een andere doelverdediger worden vervangen.

  2. als geen invaller-doelverdediger met uitrusting beschikbaar is, moet een veldspeler (die al in het veld staat, of een speler van de teambank) een anders gekleurd shirt/trui/jack aandoen en een keepershelm opzetten. Zo'n vervangende doelverdediger mag ook zonder tijdverlies andere keepersuitrusting aantrekken.

  3. gedurende de straftijd van een uit het veld gestuurde doelverdediger moet een team een speler minder in het veld hebben.

Overige regels voor hockey teams 

Tijdens een wedstrijd mogen alleen de spelers van een hockey team en de scheidsrechters in het speelveld komen. Wisselspelers en teambegeleiders (maximaal 4 per team) hebben een zitplaats op hun teambank. Wisselspelers mogen zich (als zij in het veld gaan komen) opstellen nabij de middenlijn. Teambegeleiders mogen alleen na toestemming van de scheidsrechters in het speelveld komen.

KNHB: Bij de aanvang van een bondswedstrijd moeten er van een team tenminste acht speelgerechtigde spelers in het speelveld zijn. Als gedurende een wedstrijd een team uit minder dan acht spelers komt te bestaan wordt de wedstrijd voortgezet.

KNHB: De namen van de spelers die voor een team aan een bondswedstrijd gaan deelnemen moeten voor aanvang van de wedstrijd worden genoteerd op een wedstrijdformulier van dat team. Dit wedstrijdformulier moet voor de wedstrijd aan de scheidsrechters wordt overhandigd. Alleen op dat formulier vermelde spelers mogen in het speelveld komen en/of op de teambank plaatsnemen. Als er geen 16 namen op het formulier staan, kunnen er tijdens de wedstrijd nog nieuwe spelers voor vermelding op het formulier bij de scheidsrechters worden aangemeld.

Terug naar overzicht