Duur van de wedstrijd & de hockey bully 

Een hockeywedstrijd heeft een bepaalde tijdsduur. Die is hieronder toegelicht. Daarnaast bestaat er zoiets als een hockey bully. Bij een hockey bully staan twee spelers van tegengestelde teams, tegenover elkaar. De hockey bully wordt uitgevoerd en hierna wordt beslist welke partij de bal in bezit krijgt. Wanneer een hockeywedstrijd wordt hervat met een hockey bully, vertellen wij je ook hieronder. 

Duur van de wedstrijd 

Een wedstrijd bestaat uit twee helften die elk 35 minuten duren, tenzij voor de wedstrijd een andere regeling geldt of een andere afspraak is gemaakt.

 1. in de rust na de eerste helft (de rust duurt 5 tot 10 minuten) wisselen de partijen van veldhelft.

 2. een wedstrijdhelft begint wanneer de scheidsrechter fluit voor de beginslag.

Het spel wordt hervat met een Bully: 

 1. de bal onbruikbaar is geworden en moet worden vervangen.

 2. spelers van beide teams gelijktijdig een overtreding hebben begaan.

 3. de bal in een legguard van een doelverdediger of in de kleren van een speler of een scheidsrechter is vastgeraakt.

 4. het spel wegens een blessure of anderszins is onderbroken en er geen overtreding is begaan.

Uitvoering hockey bully 

 1. Op een door de scheidsrechter aangewezen plaats, zo dicht mogelijk bij de plaats van het voorval, maar niet binnen 14,63 meter van de achterlijn.

 2. Twee spelers (van elke partij één) stellen zich tegenover elkaar op, elk met zijn eigen achterlijn aan zijn rechterkant.

 3. De bal ligt tussen de twee spelers op de grond.

 4. Elk van de twee spelers raakt met zijn stick eerst de grond aan rechts van de bal en vervolgens de platte kant van de stick van de tegenstander boven de bal, dit gebeurt driemaal achtereen waarna één van deze spelers de bal met zijn stick moet spelen om hem in het spel te brengen.

 5. Tot de bal in het spel is, moeten alle andere spelers op ten minste 5 meter afstand zijn.

Terug naar overzicht